Chính sách

Phương thức thanh toán

Về hình thức thanh toán Quý khách hàng có thể lựa chọn theo 2 hình thức:

- Thanh toán bằng tiền mặt.

- Thanh toán thông qua chuyển khoản theo tài khoản của công ty.

Về cách thức thanh toán:

- Đối với khách hàng công ty giao hàng trực tiếp: thanh toán ngay khi nhận hàng & hóa đơn GTGT

- Đối với khách hàng giao qua đơn vị vận chuyển trung gian: Chuyển khoản trước khi giao hàng